مدرسه کسب و کار

مدرسه کسب و کار یک مدرسه ی دانشگاهی است که مدرک مدیریت کسب و کار را به دانشجویانی که در دوره های آن شرکت می کنند طبق شرایطی خاص اعطا می نماید. در واقع مدارس کسب و کار ، موسسات آموزشی هستند که در دوره های آموزشی و برنامه های مربوط به کسب و کار و یا مدیریت متخصص هستند.

در مدرسه یا مدرسه کسب و کار موضوعاتی مثل حسابداری، مدیریت، فروش حرفهای و مذاکره، اصول و استراتژی های بازاریابی، روانشانسی سازمانی، آموزش های رفتار و قوانین سازمانی، اقتصاد و کارآفرینی، به دانشجویان آموزش داده می شود. در مدرسه کسب و کار چگونگی مدیریت کسب و کار، آموزش داده می شود.

 

مدارک ارائه شده در مدرسه کسب و کار:

با توجه به نوع مدرسه و اعتبار آن مدارک مختلفی ارائه می شود. در مدرسه کسب و کار آیا مدارکی که به دانش پژوهان تعلق میگیرد مدرک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مدرک از وزارت علوم و تحقیقات می باشد.

 

مقطع ارشد مدیریت بازاریابی (MBA)

مهارت هایی که در این مدرسه کسب و کار در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی (MBA)، آموزش داده می شود عبارتند از:

 

مقطع دکتری مدیریت بازاریابی (DBA)

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار آشنا شوند تا بتوانند در تدوین جهت گیرهای راهبردی و مدیریت و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند. این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است تا آنها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتی آشنا کند تا بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به طور موثر و کارآمد عمل نماید. در این مقطع  مفاهیم و مجموعه دوره های زیر تدریس می شود:

 • آشنایی با مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 • اقتصاد در کسب و کار
 • اصول بازرگانی در کسب و کار
 • گزارش های تحلیلی با اکسل برای مدیران
 • تیم سازی، استخدام و ارزیابی عملکرد
 • کارآفرینی، مدیریت و رهبری
 • تصمیم گیری برای مدیران
 • مذاکره برای غول ها
 • اصول استراتژی
 • رفتار سازمانی
 • منابع انسانی
 • مفاهیم و استراتژی های برندینگ

مدرسه آیا دوره مدیریت کسب و کار dba برگذار می نماید

مدرسه آیا دوره مدیریت کسب و کار mba برگذار می نماید