خلاصه کتاب موضوع پول نیست.

دانلود خلاصه کتاب موضوع پول نیست

دانلود خلاصه کتاب موضوع پول نیست  


معرفی کتاب موضوع پول نیست.

معرفی کتاب موضوع پول نیست.

معرفی کتاب موضوع پول نیست. نوشته باب پراکتور مشاور انگیزیشی بیش از 40 شرکت و…


مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیر مالی

معرفی کتاب مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیر مالی

معرفی کتاب مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیر مالی نوشته علی اسد……


معرفی کتاب پدر پولدار پدر فقیر

معرفی کتاب پدر پولدار پدر فقیر

معرفی کتاب پدر پولدار پدر فقیر نوشته رابرت کیوساکی……


معرفی کتاب روانشناسی پول

معرفی کتاب روانشناسی پول

معرفی کتاب روانشناسی پول نوشته مورگان……


معرفی کتاب شهرت آفرینان

کتاب شهرت آفرینان یا "موفق سازها" اثر درک تامسون، سردبیر ارشد مجله‌ی The…


نابخردی های پیش بینی پذیر

نابخردی های پیش بینی پذیر

معرفی کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر…


چرا شاگردهای ممتاز برای شاگردهای ضعیف کار می کنند؟

معرفی کتاب چرا شاگردهای ممتاز برای شاگردهای…


روشهای سرمایه گذاری وارن بافت

روشهای سرمایه گذاری وارن بافت نوشته رابرت هگستورم است و درباره راه و روش وارن…


کتاب ثروتمند ترین مرد بابل در واقع مجموعه ای از داستان هایی است که واقعا اتفاق افتاده اند و در حین آن راهنمایی های مالی قابل اجرا برای همگان ارائه شده است.

معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل

معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل در…


هنر کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید این است که افکار ذهنی شما را تخریب و به نحوی غیر مستقیم شما را وادار می کند که روی ذهنتان کار کنید و فکرتان را ثروتمند کنید.

بیندیشید و ثروتمند شوید

معرفی کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید در…