معرفی کتاب رهبری

معرفی کتاب رهبری

معرفی کتاب رهبری نوشته الکس فرگوسن  


معرفی کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

معرفی کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

معرفی کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED نوشته کریس اندرسون یکی از کتاب های…


معرفی ۱۰ کتاب برتر آمازون

معرفی کتاب های برتر آمازون همانطور که همه محققان ودانشمندان، توصیه می کنند،هر…


ترن هوایی کارآفرینی

معرفی کتاب ترن هوایی کارآفرینی در…


چرا شاگردهای ممتاز برای شاگردهای ضعیف کار می کنند؟

معرفی کتاب چرا شاگردهای ممتاز برای شاگردهای…


۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری

معرفی کتاب ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری……


دیوانگان ثروت ساز

معرفی کتاب دیوانگان ثروت ساز در کتاب…


توصیه ای که برایان تریسی در کتاب بهانه بی بهانه به مردم ارائه می دهد این است که اگر می خواهید به موفقیت واقعی دست پیدا کنید باید انضباط فردی داشته باشید

بهانه بی بهانه

معرفی کتاب بهانه بی بهانه در کتاب…


سایمون سینک در کتاب با چرا شروع کنید، از یک قانون اجتناب‌ناپذیر سخن می‌گوید: تا ندانید چرا می‌خواهید کاری را انجام دهید، بهتر است دست به انجام آن کار نزنید

با چرا شروع کن

کتاب با چرا شروع کن در کتاب با چرا…