افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP افرادی برونگرا، خوش برخورد و خوش صحبت هستند. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESFP دارای روابط گرم و صمیمی هستند و دوستی و روابط آن ها با افراد بدون هیچ چشم داشتی است و بدون توقعی به آن ها محبت می کنند.

تیپ شخصیت شناسی ESFP افرادی هستند کاملا خونسرد که از زندگی کردن خود لذت می برند و آن را به صورت فرآیندی می بینند و به دنبال نتیجه و انتها نیستند و سعی می کنند ازتک تک لحظات خود لذت ببرند. دوستان و اطرافیان افراد دارای تیپ ESFP از مصاحبت و هم نشینی با آن ها لذت می برند. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESFP افرادی همدل هستند که سعی دارند به دیگران کمک کنند و روحیه حامی گری خوبی دارند. تفریح کردن و بازی، یکی از هدف های آن ها در زندگی است و هر آنچه را که می بیند و لمس می کند را درک می کند؛ از همین رو واقع بینی زیادی دارند. افراد دارای تیپ ESFP بسیار در جزئیات غرق می شوند و تمام جزئیات را به خاطر می سپارند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESFP منافع جمعی را به مصالح شخصی ترجیح می دهند. تیپ ESFP دارای کاریزمای خاصی هستند و این قدرت را دارند تا افراد را متقاعد کنند و نظراتشان را دیکته کنند.

به واسطه ی برونگرایی، افرادی خوش رو و خوش صحبت هستند و دیگران را نیز به سمت خودشان می کشند.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی MBTI باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESFP تمایل دارند تا محیط های کاری آن ها شاد و مفرح باشند. تا آخرین لحظه  نمی توانند تصمیم بگیرند که یک کار را انجام دهند و بر سر دو راهی می مانند که آن کار را انجام دهند یا خیر. این افراد در دور هم جمع کردن یک تیم، مهارت خاصی دارند.

افراد دارای تیپ ESFP می توانند به تنهایی به تک تک اعضای تیم انگیزه بدهند. بهترین پوزیشن برای آن ها می تواند مدیر روابط عمومی و یا کارمند روابط عمومی در یک سازمان باشد.

نقاط قوت تیپ شخصیتی  ESFP در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP در مواجهه با افراد، منعطف هستند و همچنین نسبت به همکاران و کارمندان خود بسیار متعهد هستند. در محیط کار خود تمایل دارند تا به سایر همکاران خود کمک کنند. مانند زندگی، از کار کردن خود نیز به شدت لذت می برند.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی  ESFP در محیط کار

تمام کارها را در آخرین دقایق و فرجه ها انجام می دهد و همین موضوع می تواند موجب ناراحتی و عصبانیت سایر کارکنان شود. افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP از حال خود بسیار لذت می برند و انسان های آینده نگری نیستند.

تیپ شخصیتی ESFP به دلیل احساسی بودن، منطقی تصمیم نمی گیرند. این تیپ شخصیتی انتقاد ها را به صورت شخصی می بینند و نه برای پیشرفت سازمان!

نحوه برخورد با تیپ شخصیتی ESFP در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP تمایل دارند تا درکارشان تفریح نیز داشته باشند و از کار کردن لذت ببرند. افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP علاقه دارند تا مورد تأیید و تشویق قرار بگیرند. افراد دارای تیپ شخصیتی ESFP می خواهند در کار خود به دیگران کمک کنند.

مشاغلی که برای تیپ شخصیت شناسی ESFP مناسب است:

مربی ورزشی، مربی مهد کودک، مربی بدنساز، عکاس، کارگزار بیمه، خدمات پرواز

بنر شخصیت شناسی mbti

بنر شخصیت شناسی mbti برای وب سایت مدرسه کسب و کار آیا