هنر گفتگو

روزالی ماگیو

بیشتر بخوانید


0 نظر4 دقیقه

تمرکز

دانیل گولمن

بیشتر بخوانید


0 نظر4 دقیقه

بورس چیست

بورس بازاری است که گرچه بالا و پایین های فراوانی دارد اما زمانی که در دراز مدت آن را بررسی کنید درخواهید یافت که نسبت به بقیه بازارها چه رشدی را تجربه نموده و چه بازدهی بالایی داشته است.

بیشتر بخوانید


2 نظر21 دقیقه

پرورش هوش هیجانی

کریسین وایلدینگ

بیشتر بخوانید


0 نظر4 دقیقه