نیروی حال

نیروی حال


اکهارت تول در مشهورترین کتاب خود، “نیروی حال” درمورد حضور قلبی، ذهن انسان، و معنویت صحبت میکند. او در این کتاب سعی میکند به خواننده توضیح دهد که حضور قلبی چیست و چرا اهمیت بسیاری دارد، که چطور فکر کردن یا فکر نکردن میتواند منجر به عذاب روح شود، و چطور میتوان زندگی و روحِ خود را را از این عذاب رها کرد.

“نیروی حال” کتابیست درمورد این که تنها راه رسیدن به آرامش حقیقی و احساس تکامل این است که در هر لحظه از زندگیمان، در همان لحظه حضور قلبی داشته باشیم.

این کتاب به ده بخش تقسیم شده است که هر یک از این بخش ها به شکلِ پرسش و پاسخ، درمورد اهمیت زندگی کردن در زمان حال توضیح می دهد و از جوانب مختلف به آن نگاه می کند. طوری که خوانندگان با دیدگاه های مختلف میتوانند پاسخ اکثر سوال هایی که در این زمینه در ذهنشان ایجاد می شود، در این کتاب بیابند.

در ادامه به اختصار به توضیح سه بخشِ کتاب می‌پردازیم:

بخش اول این کتاب میگوید “زندگی شما در زمان حال است”.

“شرایطِ زندگیتان به زمان بستگی دارد، اما زندگی شما در ‘حال’ است. شرایط زندگیتان مسئله‌ای ذهنی است، اما زندگیتان واقعیست.”

با اینکه در خاطر نگه داشتنِ این موضوع کار ساده‌ای نیست، اما حقیقت این است که زندگیِ همه‌ی ما فقط در حال وجود دارد و ما فقط در لحظه‌ی حال وجود داریم. اما شرایط زندگیمان -وضعیت مالی، شرایط شغلی، و غیره- چیزیست که به زمان بستگی دارد و با زمان معنی دار می شود. و البته، مسئله‌ایست که فقط در ذهن ما وجود دارد. گذشته ی ما با این که تاثیراتی بر شخصیت ما گذاشته است که تا زمان حال باقی مانده است، اما به خودی خود وجود ندارد. و تغییرات آن بر شخصیت ما دیگر گذشته نیست، بلکه حال است. بسیاری از مواقع ما به ذهنمان اجازه میدهیم که با فکرهایی درمورد گذشته یا آینده، لحظه‌ی حال زندگیمان را تحت الشعاع قرار دهد، و وقتی این کار را میکنیم، نمی توانیم اختلاف بین تصویر ذهنیمان از واقعیت و چیزی که واقعاً هست را تشخیص دهیم.

بخش دوم در این مورد است که “غر زدن، یعنی نپذیرفتن”.

“غر زدن همیشه نپذیرفتنِ چیزیست که هست.”

در این بخش از کتاب تول میگوید غر زدن، اعتراض کردن و محکوم کردن همه به این معنی است که ما نتوانسته‌ایم واقعیت را بپذیریم. درواقع ما به دلیل اینکه واقعیت با آنچه در ذهنمان ساخته بودیم تطابق ندارد، اذیت شده‌ایم. تا زمانی که ما نتوانیم واقعیت را به شکلی که هست بپذیریم، نمیتوانیم برای مسائل خود راه حلی پیدا کنیم، و به این صورت خودمان به طور ناخواسته دلیل ناراحتی خودمان می شویم.

بخش سوم کتاب درمورد “چگونه کنار آمدن با یک وضعیت ناخوشایند” است.

“اگر شما از وضعیتِ حال خود ناراضی هستید و نمیتوانید آن را تحمل کنید، سه انتخاب دارید. یا باید خودتان را از آن وضعیت خارج کنید، یا تغییرش دهید، و یا به کلی آن را بپذیرید.”

 

“نیروی حال” کتابیست که میتوان بارها و بارها مطالعه کرد و هربار مطالب جدیدی در آن یافت و تاثیر آن را در زندگی خود مشاهده کرد.