ترور نوآ

زندگینامه ترور نوآ

"ترور نوآ" کمدین، نویسنده، تهیه کننده، فعال سیاسی، بازیگر و مجری تلویزیون است.…