هوش هیجانی چیست ؟

هوش هیجانی ، هوش عاطفی یا EQ به معنی شناخت، کنترل عواطف، هیجانات و احساسات هر…


هوش هیجانی در مدیریت کسب و کار

یکی از رایج ترین مسائل مدیریت در سال های اخیر، هوش هیجانی یا EQ است. هوش هیجانی…


هوش عاطفی چیست ؟ هوش عاطفی یا هوش هیجانی، توانایی درک عواطف خود و دیگران است که به توانایی فرد در کنترل و مدیریت بر هیجانات و احساسات می انجامد.

هوش عاطفی چیست ؟

یکی از مفاهیم بسیار مهم در علم روان شناسی که بشدت در علوم دیگری چون مدیریت هم…