باور افراد گرفتار در تله تنبیه این است که کار اشتباه فقط با تنبیه درست می شود و نه بخشش. آنها معتقدند تنبیه بهترین نتیجه را دارد. تله تنبیه

تله تنبیه

تله تنبیه تله تنبیه، آخرین تله از سری تله های جفری یانگ می باشد که در حوزه گوش…


تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

اگر به این تله دچار شده باشیم در بحث خویشتن داری انسان های ضعیفی هستیم و نمی…