بین انسان ها در زندگی از جمله کاری یا شخصی و بنا به دلایل مختلف، روابط عاطفی ایجاد می گردد که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. عوامل موثر در روابط عاطفی

عوامل موثر در رابطه عاطفی

انسان موجودی چند بعدی است که ابعاد زندگی وی کاملا وسیع هستند و شناخت آن ها…