خود انگیزشی همان طور که از نامش پیداست به معنای توانایی انگیزه دادن خود در شرایط سخت و بحرانی و در واقع روشی برای حرکت رو به جلوست. خود انگیزشی چیست؟

خود انگیزشی چیست؟

خود انگیزشی یا Self Motivation همانند بسیاری از رفتارهای انسان یک مهارت محسوب…


معرفی دوره زبان بدن

  زبان بدن یکی از مهم ترین روش های ما در ارتباط برقرار کردن با آدم……


یک سری حرکات ساختگی در زبان بدن وجود دارند که برای سرپوش گذاشتن بر کارهای انجام شده و یا پنهان کردن احساس انجام می شود. با 5 حرکت دیگران را فریب بده

با 5 حرکت دیگران را فریب بده

با 5 حرکت دیگران را فریب بده با یکی دیگر از سری مقالات زبان بدن مدرسه کسب و کار…


حتی اگر شما نخواهید احساست خود را بروز دهید، بدن شما احساسات شما را نشان خواهد داد. 5 مثال از بیان احساسات با زبان بدن در این مقاله بیان می شود.

5 مثال از بیان احساسات با زبان بدن

5 مثال از بیان احساسات با زبان بدن با یک مقاله دیگر از سری مقالات زبان بدن…


مدرسه کسب‌وکار آیا مجری برگزاری دوره‌های آموزشی کسب‌وکار، مدیریت و فروش، زبان بدن و چهره شناسی و پروژه‌های دیجیتال‌مارکتینگ (زبان بدن در رابطه‌های احساسی)

زبان بدن در رابطه‌های احساسی

آیا می دانید زبان بدن در رابطه‌های احساسی هم تأثیرگذار است؟ خواندن زبان بدن در…


دست به سینه نشستن

چرا نباید دست به سینه بنشینیم؟

چرا نباید دست به سینه بنشینیم؟ قایم شدن شدن در پشت شخص، درخت یا هرشی دیگری یکی…