واریز مبلغ جهت خرید محصول

ویدئو دوره مدیریت راهبردی کسب و کار (MBA)

 • 182 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • شامل 10 دوره تصویری
 • به همراه مدرک معتبر
12,680,000 تومان 7,608,000 تومان

صوت دوره مدیریت راهبردی کسب و کار (MBA)

 • – ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
تومان

ویدئو دوره اصول و فنون مذاکره برای مدیران

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین
1,270,000 تومان 762,000 تومان

صوت دوره اصول و فنون مذاکره برای مدیران

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,045,000 تومان 627,000 تومان

ویدئو دوره مهارت فردی 1 (فرار از زندان)

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
1,470,000 تومان 882,000 تومان

صوت دوره مهارت فردی 1 (فرار از زندان)

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

ویدئو دوره دیجیتال مارکتینگ

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
1,170,000 تومان 702,000 تومان

صوت دوره دیجیتال مارکتینگ

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,045,000 تومان 627,000 تومان

صوت دوره اصول و تدوین برنامه بازاریابی

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

ویدئو دوره اصول و تدوین برنامه بازاریابی

 • 12 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
1,080,000 تومان 648,000 تومان

ویدئو دوره مدیریت و مهندسی فروش

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
1,470,000 تومان 882,000 تومان

صوت دوره مدیریت و مهندسی فروش

 • 22 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

ویدئو دوره سخنوری و فن بیان

 • 6 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
840,000 تومان 504,000 تومان

صوت دوره سخنوری و فن بیان

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,045,000 تومان 627,000 تومان

ویدئو دوره زبان بدن

 • 6 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین (بزودی)
970,000 تومان 582,000 تومان

صوت دوره خود فروشی و هوش خیابانی

 • 23 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

صوت دوره اقتصاد برای مدیران

 • 14 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
980,000 تومان 588,000 تومان

ویدئو دوره خود فروشی و هوش خیابانی

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
1,470,000 تومان 882,000 تومان

ویدئو دوره اقتصاد برای مدیران

 • 12 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • یک عدد DVD ناین
740,000 تومان 444,000 تومان

وبینار تحلیل اقتصادی و استراتژی های فروش سال ۹۹

 • 2.5 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین با دسترسی 48 ساعته
540,000 تومان 324,000 تومان

صوت دوره فروش حرفه ای و مذاکره

 • 25 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

ویدئو دوره فروش حرفه ای و مذاکره

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین
1,470,000 تومان 882,000 تومان

ویدئو دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات

 • 23 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین
1,470,000 تومان 882,000 تومان

ویدئو سمینار آشنایی با سرمایه گذاری و پیش بینی در بورس

 • 3.5 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با سمینار حضوری
 • نمایش آنلاین با دسترسی 72 ساعته
249,000 تومان 149,400 تومان

صوت دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات

 • 26 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
1,240,000 تومان 746,000 تومان

صوت نشست تحلیل اقتصادی سال 98

 • 23 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • ارائه بصورت دانلودی
370,000 تومان