افراد دارای تیپ شخصیتی ISFJ درونگرا، قابل اعتماد و محتاط هستند. تیپ شخصیتی ISFJ می خواهد برای دیگران مثمر ثمر باشد و همواره سعی دارد تا به دیگران کمک کنند. تیپ شخصیت شناسی ISFJ بسیار متعهد و با ثبات هستند. افراد دارای تیپ شخصیتی ISFJ افراد واقع گرا و واقع بینی هستند که دوستان آن ها آرام و بی ادعا هستند. از نظر تیپ شخصیتی افرادی هستند که کاملا قابل پیش بینی هستند و مقررات و کارهایی که از آن ها خواسته شده را بدون اندک کم و کاستی، انجام می دهند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ISFJ افرادی هستند که نکته سنج و ریز بین هستند که به کوچکترین تغییرات توجه می کنند و نمی توانند آن ها را نادیده گرفته و یا به سادگی ازآن ها گذر کنند.

تیپ شخصیت شناسی ISFJ تمایل دارد تا همه چیز واضح و شفاف باشد و به راحتی بتوانند تصمیم گیری نماید.

افراد دارای تیپ شخصیتی ISFJ منظم و دقیق و بسیار پر تلاش هستند. افرادی عملگرا هستند و پیش از حرف زدن، تمایل به عمل کردن دارند. از قضاوت دیگران می ترسند و برایشان مهم است که بدانند دیگران چگونه آن ها را قضاوت می کنند. به دلیل اینکه افراد درونگرایی هستند، احساسات خود را بروز نمی دهند.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی MBTI باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

تیپ شخصیت شناسی ISFJ به جزئیات بسیار اهمیت می دهند و کارهایی که بر عهده او سپرده شده است را به بهترین و کامل ترین شکل ممکن انجام می دهند. بواسطه ی اینکه درونگرا و محتاط هستند، هرگز نمی توانند افرادی رک باشند. به هیچ عنوان اهل فرمان و دستور دادن نیستند و کارهایی که بر عهده ی آن هاست، با جزئیات و تمام و کمال انجام می شود. به سازمان خود وابستگی زیادی دارند. تمام کارها را به تنهایی انجام می دهند و نیاز به مدیر یا کسی که بالای سر آن ها قرار بگیرند، ندارند. آنها به سلسله مراتب سازمانی اهمیت می دهند و لایه های سازمانی را رعایت می کنند.

نقاط قوت تیپ شخصیت شناسی ISFJ در محیط کار

افرادی بسیار مسئولیت پذیر هستند و به دقت جزئیات را مورد بررسی قرار می دهند و کار ها را با دقت بالایی انجام می دهند. برای مجموعه ای که در آن کار می کنند بسیار احترام و ارزش قائل است.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی ISFJ در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ISFJ از تغییر استقبال نمی کنند! افراد آینده نگری نیستند و در کار خود منعطف نیستند و همچنین افراد انتقاد پذیری نیستند.

نحوه برخورد با تیپ شخصیتی ISFJ در محیط کار

محیط کار تیپ شخصیت شناسی ISFJ باید کاملا روتین و عاری از خلاقیت باشد.

تیپ شخصیت شناسی ISFJ باید در کار خود مثمر ثمر باید و تمایل دارد تا این حس رضایت را به مدیر و یا همکار خود نیز القا کند.

تمایل ندارد تا مسئول مستقیم بالا سری داشته باشد و کارش را به دیگران توضیح دهد.

بنر شخصیت شناسی mbti

بنر شخصیت شناسی mbti برای وب سایت مدرسه کسب و کار آیا