سرسختی

سرسختی


سرسختی عنوان کتابی است به نویسندگی آنجلا داکوورث، استاد روانشناسی در دانشگاه پنسیلونیا که هدفِ اصلی او رسیدن به جواب سوال زیر است:

چه کسی موفق است، و چرا؟

او سعی داشت طی تحقیقات گسترده‌ای متوجه شود که تاثیرِ استعداد در موفقیت بیشتر است یا تلاشِ فردی.

داکورث همراه با بیان داستان زندگی خود، به عنوان دختری که همواره عبارت «تو نابغه نیستی!» را از پدرش می‌شنیده ولی اکنون یک فرد موفق و پیشرو در زمینه روانشناسی موفقیت و مشاوره کسب‌وکار است، نشان داده است که برای موفقیت، ترکیب ویژه‌ای از اشتیاق و مداومت بلندمدت ضروری است.

او در سرسختی، خواننده را همراه خود به وضعیت‌هایی شدیدا چالش‌برانگیز، نظیر دوره‌های آموزش ویژه نظامی، آموزش مدارس با شرایط بسیار بد، آزمون‌های ملی و … برده و نشان می‌دهد که چگونه با ارزیابی هزاران مصاحبه با افراد موفق در زمینه‌های مختلف، به این راز موفقیت پی برده است.

اکثر افراد جامعه حداقل بطور ناخودآگاه فکر می کنند عامل اصلی در موفقیت “استعداد” است. تحقیقات نشان میدهند با اینکه تلاش در جامعه اصلی قابل تحسین است، اکثریت مردم فکر میکنند در مقابل استعداد، تلاش شانسِ چندانی برای موفقیت ندارد.

معمولاً برای توانایی های خودمان نیز در مقایسه با استعداد، شانس چندانی برای موفقیت در نظر نمیگیریم.

اما تحقیقات آنجلا در سرسختی چیز دیگری را نشان می دهد.

آنجلا طی تحقیقاتش متوجه شد که تاثیر تلاش در موفقیت افراد، درواقع دوبرابرِ استعداد است.

او این مسئله را با استفاده از یک فرمول ساده توضیح می دهد

استعداد×تلاش=توانایی

و

توانایی×تلاش=نتیجه

بدین شکل که وقتی از تلاشتان برای هر استعدادی استفاده کنید، در آن عمل توانمند می شوید و با به کار گیریِ دوباره تلاش را بر توانایی، می توانید به نتیجه‌ی دلخواه برسید.

او همچنین مفهوم “سرسختی” را معرفی میکند که نام کتاب هم هست، و سرسختی را به معنیِ استفاده‌ی مداومِ تلاش برای رسیدن به هدف های بلندمدت، بزرگترین عاملِ پیش بینیِ موفقیت در زندگی معرفی میکند.

آنجلا همچنین در کتاب سرسختی میگوید که سرسختی عاملی خدادادی نیست و میتوان آن را با به کارگیری چهار نکته در خود پرورش داد:

نکته ۱: برای کاری که میخواهید انجام دهید، خود شیفتگی و علاقه‌ی شدید ایجاد کنید.

نکته‌۲: هر روز سعی کنید بهتر از دیروز باشید.

نکته‌۳: هدفِ نهاییتان را به خود یادآوری کنید.

نکته ۴: ذهنیتی آموزش گرا داشته باشید.

آنجلا در سرسختی وجودِ استعداد را انکار نمیکند، اما عقیده دارد اگر فقط بر استعداد تمرکز داشته باشیم، عاملی که حداقل به اندازه‌ی استعداد در موفقیت تاثیرگذار است یعنی تلاش را فراموش می کنیم.

حقیقت این است که فردی با حداقلِ استعداد در یک موضوع، با داشتن علاقه‌ی شدید، پشتکار، درنظر نگه داشتن هدف، و یادگیریِ روزمره، با نشان دادنِ سرسختی از خود، همیشه موفق تر از فردی با استعداد است که فقط بر استعداد خود تکیه میکند.