تیپ شخصیتی ESTJ

افراد دارای تیپ شخصیتی ESTJ افرادی هستند برونگرا و البته عملگرا که برای به انجام و پایان رساندن امور در سازمان، بهترین افراد هستند. تیپ شخصیت شناسی ESTJ تمایل دارند مسئول باشند و همه چیز تحت نظارت و سیطره آن ها باشد. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ تمایل دارند تا در محیط های با ثبات و ساکن فعالیت و کار کنند و از هر گونه حاشیه و تنش دوری می کنند. این افراد برونگرا از ابراز عقیده خود هیچ واهمه ای ندارند.

به خوبی برنامه ریزی می کنند و برنامه ها و طرح ها را به عمل در می آورند و به اتمام می رسانند.

تیپ شخصیت شناسی ESTJ از احساس مسئولیت به شدت لذت می برند و تمایل دارند در تصمیمات مهم اخذ شده شریک باشند و اعمال نظر کنند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ نکته ها و جزئیات را به خوبی به خاطر می سپارند؛ جزئیات را جزء به جزء انجام می دهند و از دیگران نیز انتظار دارند تا همین کار را رعایت کنند. افرادی تحلیلگر و با منطق هستند و احساسی تصمیم نمی گیرند و تحت تأثیر موارد غیر منطقی و احساسی دست به انجام کاری نخوهند زد.

آن ها به افکار خود عمل می کنند و به راحتی می توان به شخصیت آن ها پی برد و شخصیت آن ها را شناخت.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی MBTI باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ افرادی هستند که به راحتی می توانند افراد و منابع را مدیریت کنند و کار ها را به مرحله ی اجرا در آورده و نتایج خوبی را رقم بزنند. تیپ شخصیتی ESTJ از محیط های پر چالش فراری هستند و محیط با ثبات کاری را دوست دارند. این افراد، افرادی اجتماعی هستند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ افرادی پر توقع و سخت گیر هستند و برای رسیدن به خواسته های خود دست به هر کاری می زنند و ممکن است دیگران را نادیده بگیرند.

نقاط قوت تیپ شخصیت شناسی ESTJ در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ دید واقع بینانه ای دارند و برای نیل به اهداف خود بسیار با تمرکز بالا عمل می کنند. از قانون درون سازمانی تبعیت می کنند و برای سازمان و نیروهای درون سازمان نیز ارزش و احترام زیادی قائل هستند. تیپ شخصیت شناسی ESTJ تعهد کاری بالایی دارند و به تنهایی می توانند بار یک سازمان را به دوش بکشند. نقاط ضف سازمان را به راحتی تشخیص می دهند و در جهت بهبود آن تلاش می کنند.

نقاط قوت تیپ شخصیت شناسی ESTJ در محیط کار

به واسطه ی اینکه در جزئیات غرق می شوند، آینده نگری خوبی نخواهند داشت. در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند و اگر نتوانند در مسیر کاری خود خلاقیت یا تغییری ایجاد کنند، آن را رها می کنند.  افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ تاب و توان نظر مخالف را ندارند و برای به انجام رساندن یک کار ممکن است همه ی جوانب و احتمالات را در نظر نگیرند.

نحوه برخورد با تیپ شخصیت شناسی ESTJ در محیط کار

تیپ شخصیتی ESTJ تمایل دارد تا حوزه اختیاراتش مشخص باشد.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ علاقه دارند تا سایر کارمندان و همکاران آن ها مسئولیت پذیری بالایی داشته باشند.

تیپ شخصیت شناسی ESTJ علاقه دارد تا قوانین کاری آن ها مشخص باشد.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ESTJ باید قدرت کامل و اختیار را در سازمان داشته باشند.

تیپ شخصیت شناسی ESTJ تمایل دارند تا بر اطرافیان خود در محیط کار مسلط باشند.

مشاغلی که برای تیپ شخصیت شناسی ESTJ مناسب است:

افسر ارتش، پلیس، مهندس پرواز، حسابرس، قاضی، مدیر مدرسه، وکیل

بنر شخصیت شناسی mbti