تیپ شخصیتی ENFJ

افراد دارای تیپ شخصیتی ENFJ همانگونه مشخص است افرادی برونگرا هستند و عاشق برقراری ارتباط با اطرافیان هستند. تیپ شخصیت شناسی ENFJ در اصل متقاعد سازی بسیار حرفه ای هستند. اهداف مشخصی را دنبال می کنند و در مجامع نیز از مقبولیت و محبوبیت خاصی برخوردار هستند. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ افرادی صمیمی، خوش برخورد و گرم هستند. تصمیمات تیپ شخصیت شناسی ENFJ وی بر اساس احساسات است و موضوعات را به واسطه ی احساس خود برداشت می کنند نه آنگونه که هستند. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ همیشه تمایل به برقراری ارتباط با دیگران دارند و ممکن است این رفتار آن ها به مذاق عده ای خوش نیاید.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ افراد بسیار وفاداری هستند و به همین علت اطرافیان آن ها، به شدت طرفدار و دوستدار آن ها هستند. مسئولیت پذیر بودن و مردمی بودن آن ها باعث می شود بر اساس تصمیمات جمع و علاق آن ها تصمیم بگیرند و همواره قصد راضی نگه داشتن آن ها را دارند.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی MBTI باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

افراد دارای تیپ شخصیتی ENFJ بسیار هدفمند هستند. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ چون برونگرا هستند، انرژی زیادی به بقیه افراد می دهند و تمایل دارند همکاران و دوستان پر تلاش با انرژی مثبت داشته باشند.  تیپ شخصیت شناسی ENFJ از کوتاهی و تأخیر بیزار هستند و دوست ندارند تأخیری در انجام کارها و پروژه ها توسط دوستانشان به وجود بیاید. تصمیم گیری افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ بر اساس احساسات است و اصلا بر اساس منطق تصمیم نمی گیرند. شهودی بودن افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ این اجازه را می دهد که موضوعات را بزرگ تر از آنچه که هست ببینند.

نقاط قوت افراد دارای تیپ شخصیتی ENFJ در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ روابط عمومی بالا و قدرت برقراری ارتباط خوبی با دیگران دارند. تعهد بالایی که به کار خود دارند، همچنین با توجه به روحیه ی حمایتگری که دارند افراد را ترغیب می کنند برای انجام کار ها. افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ چون از نیاز ها و روحیات همکاران خود با خبر هستند، به راحتی می توانند مشکلات آن ها را شناسایی کنند.

نقاط ضعف افراد دارای تیپ شخصیتی ENFJ در محیط کار

ارزش ها برای افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ مهم است و اگر این ارزش ها در سازمان رعایت نشود، علاقه ای به ماندن در آن محیط کاری ندارند. احساسی بودن افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ ممکن است تصمیمات غیر منطقی را برای مجموعه اتخاذ کند.

نحوه برخورد با تیپ شخصیتی ENFJ در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ تمایل دارند در محیط صمیمی و گرم کار کنند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ تمایل دارند در محیط فارغ از تنش و جنجال کار کنند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ دوست دارند که سطح انتظارات از آن ها مشخص باشد.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ تمایل دارند تا همکاران آن ها پر انرژی و نیز خلاق باشند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ خواستار این هستند که مسئولیت یک پروژه را بپذیرند و خود آن ها پروژه را هدایت کنند.

افراد دارای تیپ شخصیت شناسی ENFJ به برنامه ریزی اهمیت می دهند و می خواهند در محیطی با برنامه کار کنند.

مشاغلی که برای تیپ شخصیتی ENFJ مناسب است:

مدیر روابط عمومی، مشاور، معلم، مدیر روابط عمومی، جامعه شناس

بنر شخصیت شناسی mbti