دوره حضوری تحلیل بنیادی بورس

دکتر یحیی علوی

16 ساعت

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان 868,000 تومان

دوره حضوری اقتصاد در بورس

دکتر یحیی علوی

12 ساعت

اعلام خواهد شد…

930,000 تومان 651,000 تومان

دوره حضوری مدیریت و مهندسی فروش

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

2,240,000 تومان 1,568,000 تومان

دوره حضوری اصول و فنون مذاکره برای مدیران

دکتر یحیی علوی

24 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,860,000 تومان 1,302,000 تومان

دوره فروش حرفه ای و مذاکره، یکی از مهم ترین دوره ها برای فروشندگان است. یک فروشنده باید با اصول مذاکره آشنا باشد تا بتواند بهترین مذاکره را انجام دهد.

فروش حرفه ای و مذاکره

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

2,240,000 تومان

مدیر منابع انسانی، در کنار وظایف مختلف مدیریتی که بر عهده اش است، مسئولیت فعالیت‌ها و دیگر مسائل مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

مدیریت منابع انسانی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان

هوش هیجانی و مدیریت احساسات یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر شخص باید آن را کسب کند تا بتواند احساسات خود را کنترل نموده و در نهایت بتواند بهترین تصمیمات را بگیرد.

هوش هیجانی و مدیریت احساسات

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

2,240,000 تومان

شخصیت شناسی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دکتر یحیی علوی

24 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,820,000 تومان

دوره مدیریت استراتژیک موسسه کسب و کار آیا یکی از برترین دوره های مدیریتی می باشد.

مدیریت استراتژیک

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان

زبان بدن و چهره شناسی روش ارتباط غیر کلامی است که در روابط اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. بخش عمده ی آنچه به طرف مقابل انتقال می دهید از طریق رفتار شماست.

زبان بدن و چهره شناسی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

2,240,000 تومان

خود فروشی

خود فروشی و هوش خیابانی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

2,240,000 تومان

سخنوری و فن بیان

دکتر یحیی علوی

26 ساعت (- جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,820,000 تومان

دوره تصمیم گیری برای مدیران

تصمیم گیری برای مدیران

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان

دوره اقتصاد برای مدیران

اقتصاد در کسب و کار

دکتر یحیی علوی

16 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان

دوره آشنایی با مدیریت مالی

آشنایی با مدیریت مالی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد…

1,240,000 تومان