هوش هیجانی و مدیریت احساسات یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر شخص باید آن را کسب کند تا بتواند احساسات خود را کنترل نموده و در نهایت بتواند بهترین تصمیمات را بگیرد.

هوش هیجانی و مدیریت احساسات (EQ)

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
زبان بدن و چهره شناسی روش ارتباط غیر کلامی است که در روابط اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. بخش عمده ی آنچه به طرف مقابل انتقال می دهید از طریق رفتار شماست.

زبان بدن و چهره شناسی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (5 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
خود فروشی

خود فروشی و هوش خیابانی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (5 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
دوره گزارشهای تحلیلی با اکسل

گزارشهای تحلیلی با اکسل

دکتر سجاد شکوه یار

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
مهارت فردی 2

مهارت فردی 2 (نیروی بیکران)

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (5 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
دوره فروش حرفه ای و مذاکره، یکی از مهم ترین دوره ها برای فروشندگان است. یک فروشنده باید با اصول مذاکره آشنا باشد تا بتواند بهترین مذاکره را انجام دهد.

فروش حرفه ای و مذاکره

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
مدیر منابع انسانی، در کنار وظایف مختلف مدیریتی که بر عهده اش است، مسئولیت فعالیت‌ها و دیگر مسائل مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

مدیریت منابع انسانی

دکتر حامد حیدری

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان

شخصیت شناسی

بهروز خدابخشی

24 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دکتر یحیی علوی

24 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,820,000 تومان
دوره مدیریت استراتژیک موسسه کسب و کار آیا یکی از برترین دوره های مدیریتی می باشد.

مدیریت استراتژیک

دکتر علی رضا یوسفی

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان

سخنوری و فن بیان

دکتر یحیی علوی

24 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,820,000 تومان
دوره تصمیم گیری برای مدیران

تصمیم گیری برای مدیران

دکتر حامد حیدری

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
دوره اقتصاد برای مدیران

اقتصاد برای مدیران

دکتر علی صادقین

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
دوره آشنایی با مدیریت مالی

آشنایی با مدیریت مالی

دکتر امیر سودبخش

16 ساعت (4 جلسه)

28 اردیبهشت 99

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
دوره اصول بازرگانی در کسب و کار

اصول بازرگانی در کسب و کار

دکتر رحیم محترم

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان

مدیریت و مهندسی فروش

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان
استفاده از قابلیت های مثبت روان شناختی و نقاط قوت منابع انسانی برای بهبود راندمان کارکنان سازمان، تعریفی جامع برای رفتار سازمانی مثبت گرا است.

رفتار سازمانی

دکتر وحید قربانی

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان

اصول و تدوین برنامه بازاریابی

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان

سازماندهی و تیم سازی

دکتر وحید قربانی

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان

اصول و فنون مذاکره برای مدیران

دکتر یحیی علوی

24 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,860,000 تومان
مهارت فردی

مهارت فردی 1 (فرار از زندان)

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (7 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان

کارآفرینی، مدیریت و رهبری

دکتر علی رضا یوسفی

16 ساعت (4 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
1,240,000 تومان
هوش هیجانی و مدیریت احساسات یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر شخص باید آن را کسب کند تا بتواند احساسات خود را کنترل نموده و در نهایت بتواند بهترین تصمیمات را بگیرد.

هوش هیجانی و مدیریت احساسات (EQ)

دکتر یحیی علوی

30 ساعت (6 جلسه)

اعلام خواهد شد...

 • به همراه ارائه رایگان صوت دوره
 • دارای مدرک موسسه
2,240,000 تومان