تقویم آموزشی سال 98

نام دوره مدرس ایام هفته تاریخ برگزاری مدت زمان ثبت نام
کارآفرینی، مدیریت و رهبری دکتر علی رضا یوسفی یکشنبه 16 تیر 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
رفتار سازمانی دکتر وحید قربانی یکشنبه 10 شهریور 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
اصول و تدوین برنامه بازاریابی دکتر یحیی علوی پنج شنبه 28 شهریور 98 30 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
سازماندهی و تیم سازی دکتر وحید قربانی یکشنبه 14 مهر 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
مهارت فردی 2 (نیروی بیکران) دکتر یحیی علوی جمعه 26 مهر 98 30 ساعت (5 جلسه) ثبت نام
فروش حرفه ای و مذاکره دکتر یحیی علوی پنج شنبه 9 آبان 98 30 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
مدیریت منابع انسانی دکتر حامد حیدری یکشنبه 26 آبان 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
زبان بدن و چهره شناسی دکتر یحیی علوی جمعه 15 آذر 98 30 ساعت (5 جلسه) ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر یحیی علوی سه شنبه 26 آذر 98 24 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
تصمیم گیری برای مدیران دکتر حامد حیدری یکشنبه 8 دی 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
شخصیت شناسی بهروز خدابخشی چهارشنبه 11 دی 98 24 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساسات (EQ) دکتر یحیی علوی دوشنبه 16 دی 98 30 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
گزارشهای تحلیلی با اکسل دکتر سجاد شکوه یار یکشنبه 22 دی 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
خود فروشی و هوش خیابانی دکتر یحیی علوی پنج شنبه 26 دی 98 30 ساعت (5 جلسه) ثبت نام
سخنوری و فن بیان دکتر یحیی علوی جمعه 27 دی 98 24 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
اقتصاد برای مدیران دکتر علی صادقین یکشنبه 6 بهمن 98 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
مهارت فردی 1 (فرار از زندان) دکتر یحیی علوی شنبه 12 بهمن 98 30 ساعت (7 جلسه) ثبت نام
مدیریت و مهندسی فروش دکتر یحیی علوی سه شنبه 15 بهمن 98 30 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
اصول و فنون مذاکره برای مدیران دکتر یحیی علوی جمعه 2 اسفند 98 24 ساعت (6 جلسه) ثبت نام
آشنایی با مدیریت مالی دکتر امیر سودبخش یکشنبه 28 اردیبهشت 99 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
اصول بازرگانی در کسب و کار دکتر رحیم محترم یکشنبه 1 تیر 99 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام
مدیریت استراتژیک دکتر علی رضا یوسفی سه شنبه 12 تیر 99 16 ساعت (4 جلسه) ثبت نام