کتاب جادوی بزرگ

جادوی بزرگ

کتاب جادوی بزرگ ؛ چگونه از ترس بگذریم و خلاقانه زندگی کنیم


کتاب جادوی بزرگ از الیزابت گیلبرت ، راهنمای او برای خلاقانه زندگی کردن است. از نظرِ او خلاقانه زندگی کردن به معنی انتخاب یکی از انواع هنر بعنوانِ شغل اصلی نیست، بلکه به معنیِ انجام دادن هر کاری است که احساس رهاییِ روح و ذهن را به شما میدهد. وقتی او از “جادو” صحبت میکند، واقعاً منظورش قدرتی فرازمینیست که انسان را به سوی بزرگتر فکر کردن و خلق کردن، سوق میدهد.

او عقیده دارد ما برای خلق کردن به دنیا آمده‌ایم و اگر این بخش از روحمان را نادیده بگیریم، تجربه‌ی خوشبختیِ واقعی در زندگی برایمان کاری دشوار خواهد بود.

از نظر گیلبرت، همانطور که انسان ها، حیوانات، گیاهان و دیگر جانداران در کره‌ی زمین در کنار یکدیگر زندگی میکنند، ایده ها نیز در این دنیا زنده هستند و آگاهی دارند. او میگوید ایده ها میخواهند که به واقعیت بپیوندند، و میخواهند کسی را پیدا کنند که آنها را درک کرده و به آنها کمک کند تحقق پیدا کنند. گیلبرت میگوید زمانی که ایده ها کسی را پیدا میکنند که از نظرِ آن ایده پتانسیل کمک کردن به او را دارد، از گوشه‌ای او را زیر نظر میگیرند و صبر میکنند. آنقدر صبر میکنند تا مطمئن شوند آن آدم آمادگیِ مواجهه با این ایده را دارد.‌سپس وارد ذهن او میشوند و تمام فکر و ذکر او را درگیر میکنند. ایده ها میزبانِ خود را آزمایش میکنند، گاهی به او سخت میگیرند، گاهی در میانه‌ی مسیر رهایش میکنند، گویی از او میپرسند: “واقعاً چقدر خواهانِ این ایده هستی؟ آیا به اندازه‌ی کافی آن را میخواهی؟ آیا حاضری به اندازه‌ی کافی برایش تلاش کنی؟”.

بخش دیگر کتاب جادوی بزرگ ، درمورد ترس است. درمورد اینکه باید با ترس آشتی کنیم و به آن عادت کنیم تا اجازه ندهیم ما را از انجام کارهای بزرگ منصرف کند. او عقیده دارد که هر فردِ خلاق باید در زندگی چنان با احساس ترس آشنا شود که از آن بعنوان نشانه‌ای برای انجامِ کارهای بزرگ استفاده کند و حتی از این حس استقبال کند. “آه، پس این کاری که میخواهم انجام دهم، کار مهمی است!”

او میگوید باید بدانیم خلاقیت و ترس همراهِ همیشگی یکدیگر هستند، و سپس اجازه دهیم این دو به آرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند.

کتاب “جادوی بزرگ” یکی از کتاب های پرفروش جهان است و به گفته‌ی بسیاری زندگی آنها را در جهت مثبت تغییر داده است. این کتاب راهنماییست برای رهاتر زندگی کردن، برای شجاع بودن و به دنبال ندای درون رفتن، برای رسیدن به پتانسیلی که همه‌ی ما دارای آن هستیم.


جملاتی از کتاب جادوی بزرگ

“هرکاری که باعث میشود احساس زنده بودن داشته باشید، همان کار را بکنید. به دنبال علایق و غرایض شدید زندگی بروید. به آنها اعتماد کنید. هرچیزی که باعث میشود در قلبتان انقلابی ایجاد شود، خلق کنید.”

“میتوانید ارزشتان را براساسِ میزان استقامتی که در مسیر نشان داده‌اید تعیین کنید، نه بر اساس میزان موفقیت و شکستتان.”

“آیا شجاعتِ این را دارید که گنج های نهفته در درونتان را پیدا کنید؟”

“زمان در حال گذشتن و زمین در حال گشتن حول محور خود است، و ما دیگر وقتی برای کوته فکر بودن نداریم.”

“برخلاف حسی که ممکن است داشته باشید، چیزی که خلق میکنید مقدس نیست. اما چیزی که مقدس هست، زمانیست که صرف خلق کردنِ آن کرده‌اید، و تاثیری که این زمان بر گسترشِ خلاقیتتان گذاشته، و تغییری که این گسترش خلاقیت بر زندگی شما میگذارد.”