هرم نیازهای مازلو

چگونه با استفاده از هرم نیازهای مازلو میتوان خلق ارزش برای مشتری نمود؟

نیاز چیست؟ سلسله مراتب نیازهای انسان از دید مازلو در رابطه با نیازهای انسان و…


swot

SWOT چیست؟ و چرا باید از آن استفاده شود؟

SWOT چیست و چرا باید از آن استفاده شود؟ SWOT یک برنامه ریزی استراتژیک است که یک…


ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز در سازمان ها

یکی از عوامل ایجاد انگیزه و حرکت به جلو در سازمانها، وجود بیانیه ی چشم انداز و…


افزایش عملکرد منابع انسانی و رهبری

راهکارهایی برای افزایش کارآیی و عملکرد منابع انسانی با استفاده از مهارت رهبری

با توجه به افزایش آمار ایجاد استارت آپ ها و افزایش گرایش به این سمت، بیشتر…