هفت عادت انسان های تاثیر گذار

معرفی کتاب هفت عادت انسان های تاثیر گذار


هفت عادت انسان های تاثیرگذار” از استیون کووی، کتابیست برای بهبودِ شخصیتِ خود، و موفق ترین کتابی است که در سی سال اخیر در این زمینه به چاپ رسیده است.

این کتاب بر پایه‌ی این عقیده‌ی کووی که طوری که ما دنیا را میبینیم کاملاً بستگی به طرز نگرشمان دارد، نوشته شده است. به نظرِ او برای تغییر دادنِ شرایطی که در آن قرار داریم، باید خودمان را تغییر دهیم. و برای تغییر دادنِ خودمان لازم است ابتدا نگرشمان تغییر کند.

جمله‌ای معروف از اینشتین که این طرز فکر را تایید میکند میگوید:

ما نمیتوانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری که هنگامِ ایجاد آنها داشتیم، حل کنیم.

تغییرات از درون به بیرون ایجاد میشوند، و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم تغییراتی با پتانسیل ایجاد تاثیر زیادی بر زندگیمان، در زمانی کوتاه و به راحتی ایجاد شوند.

با اینکه شاید بتوانیم خصوصیاتِ ظاهری خود مانند طرز صحبت کردن یا زبان بدن را در زمان کوتاهی تغییر دهیم، اما برای ایجاد یک تغییر اساسی در زندگی، لازم است در خصوصیاتِ باطنی شخصیتمان تغییر ایجاد کنیم و این امری است که به زمان، صبر و حوصله، و انگیزه‌ی زیادی نیاز دارد.

هفت عادتی که در کتاب هفت عادت انسان های تاثیرگذار با آنها آشنا میشویم که میتوانند در این مسیر به ما کمک کنند، به شرح زیر هستند:

۱. فعال باشید

یک فرد فعال مسئولیتِ زندگیش را برعهده میگیرد و سرنوشتش را کنترل میکند. او از جملاتی مثل “من راه حلی برای این مشکل پیدا میکنم” استفاده میکند و منتظر حل شدنِ مسائل توسط یک نیروی خارجی نمیماند.

۲. هنگامِ شروع کردنِ کاری پایان را درنظر داشته باشید

اهداف خود را به وضوح تعیین کنید. اگر نتیجه‌ای که میخواهید از انجامِ کاری بدست بیارید در نظر نداشته باشید، ممکن است همه یا بسیاری از زحمتی که در آن مسیر متحمل میشوید بی فایده باشد. به عبارت دیگر قبل از اینکه نردبان بسازید، بر دیوار موردنظرتان تکیه دهید و سعی کنید از آن بالا بروید، از اینکه دیوارِ درستی را برای بالا رفتن انتخاب کرده‌اید، مطمئن شوید.

۳. چیزهایی که برایتان مهم‌تر است در اولویت قرار دهید

برای رسیدن به اهداف خود لازم است ابتدا اهدافِ مختلف خود را به درستی اولویت‌بندی کنید. اگر ندانید چه موردی برایتان از موارد دیگر مهم‌تر است، نمیدانید لازم است اکثر انرژیتان را روی کدام مورد متمرکز کنید.

۴. طرز فکرِ برد-برد داشته باشید

بیشترِ انسان ها به غلط فکر میکنند که زندگی یک بازی با مجموع صفر است، یا به عبارت دیگر طرز فکرشان برد-باخت است. آنها تصور میکنند برای اینکه منفعتی ببرند لازم است شخص دیگری ضرر کند، در حالی که درواقع اینطور نیست. مشکل اصلیِ این طرز فکر این است که اغلب منجر به شرایطِ باخت-باخت میشود، زیرا که هر طرف فقط به فکر منفعت خودش است و در جهت منافع کل حرکت نمیکند. در اکثر مواقع در زندگی میتوان بصورت برد-برد عمل کرد، و حقیقت این است که با همکاری در اکثر مواقع هر دو طرف نتایج بهتری خواهند داشت.

۵. ابتدا به فکر درک کردن باشید و سپس به فکرِ درک شدن

مکالمه‌ی موثر یکی از مهم‌ترین توانایی هایی است که در زندگی وجود دارد، و اکثر انسان ها این توانایی را ندارند. آنها بیشتر به این فکر هستند که دیگران به حرفِ آنها گوش دهند، و به همین دلیل خود به حرف دیگران گوش نمیدهند. هنگامی که یاد بگیریم با دلسوزی به حرف دیگران گوش بدهیم، متوجه میشویم که تفاوت های بزرگی در طرز فکر و دیدِ انسان های مختلف وجود دارد، و با این دانش میتوانیم جلوی سوءتفاهم های بزرگ زندگی در زمینه های شخصی و حرفه‌ای را میگیریم.

۶. “سینرجی” را در نظر داشته باشید

این مورد بر اهمیتِ همکاری، کار کردن با ذهنی باز، و خلاقیت تاکید دارد. همکاری به ما کمک میکند به نتایجی برسیم که اصلا از وجودِ آنها خبر نداشتیم. “سینرجی” یعنی نتیجه‌ی کلِ یک مجموعه همیشه بهتر از مجموع نتایجِ افراد تشکیل دهنده‌ی این مجموعه است، و این به دلیلِ ارزش افزوده شده بوسیله‌ی جبرانِ ضعف یک فرد گروه بوسیله‌ی نقاط قوت فرد دیگر است.

۷. ارّه را تیز کنید

تیز کردنِ ارّه به معنیِ اهمیت دادن به مهم‌ترین داراییتان، یعنی خودتان، است. فراموش نکنید که در برنامه‌هفتگیتان زمان لازم برای بهبود فردی در زمینه های مختلف در نظر بگیرید. زمینه‌هایی مثل سلامت جسمی، سلامت معنوی، سلامت روحی روانی و سلامت ارتباطات اجتماعی. بدون داشتن توجه کافی به این موارد تیغه‌ی ارّه ی توانایی هایتان کُند میشود و به مرور زمان در بخش های مختلف زندگی دچار مشکل میشوید.