لطفا میزان رضایتمندی خود را از دوره ای که شرکت نمودید بیان فرمایید. بدیهی است نظرات شما مبنای تصمیمات ما در جهت بهبود شرایط آموزشی خواهد بود.

[wpforms id="79701" title="false" description="false"]