زبان بدن و چهره شناسی و اهمیت آن در زندگی

زمانی که شما با واقعیت های زبان بدن آشنا باشید می‌توانید به ‌دروغ گوها رو دست بزنید، راست‌گوها را بشناسید و آسیب‌پذیرها را شناسایی و به آن‌ها کمک کنید. شما می‌توانید روی مکالمه خود و دیگران تسلط کامل داشته باشید و زبان بدن را در مکالمه تان کارآمدتر جلوه بدهید و در نهایت اینکه معاشرت‌های اجتماعی‌تان را بادانش کافی تحت کنترل داشته باشید. (زبان بدن و چهره شناسی و اهمیت آن در زندگی)

اثبات دروغ‌گویی از طریق زبان بدن

همیشه در یاد داشته باشید که یکی از نخستین نشانه‌هایی که در فرد دروغ‌گو پدیدار می‌شود. سرخ شدن گونه‌های آن فرد است. اگرچه افرادی هم هستند که در دروغ گفتن مهارت ویژه‌ای دارند؛ سرخ شدن گونه‌ها فقط برای کسانی است که در دروغ به مرحله تبحر و عادت نرسیده باشند. احتمال بالا رفتن فشارخون و سرخ شدن گونه‌های فرد دروغ‌گو وجود دارد و از دیگر نشانه‌هایی که معمولاً برای این افراد رخ می‌دهد پلک زدن‌های پیاپی، گشادشدن سوراخ‌های بینی و گاز گرفتن لب‌ها است که نشان می‌دهد فرد مقابل شما در حال دروغ گفتن است.

جالب اینجاست که ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود اکنون باید درباره زبان بدن یک دروغ‌گو بیشتر بدانید، یک دروغ‌گو به‌شدت سعی دارد واکنش‌های فیزیکی خود را مهار کند، اگرچه ممکن است فردی که دروغ می‌گوید دست‌وپاهای خودش را جمع کرده تا کمترین جنبش ممکن را داشته باشد.

اما این تنها واکنش زبان بدن از سوی یک آدم دروغ‌گو نیست او ممکن است دست‌هایش را پشت پیکرش رها کند و به صورت دائم آن‌ها را حرکت دهد، تک‌تک این رفتارها نشانه عصبی بودن بابت دروغ گفتن است!(زبان بدن و چهره شناسی و اهمیت آن در زندگی)

اثبات راست‌گویی از راه زبان بدن

این موضوع بسیار واضح است که حالت آدم راست‌گو بدون هرگونه گارد و حالت تدافعی است. زمانی که طی صحبت با کسی می‌بینید که زبان بدن او به گونه‌ای است که کف دستانش را در حین تکان دادن آن‌ها به صورت باز و رو به‌طرف فرد روبرو می‌گیرد و این‌گونه گفتگو می‌کند می‌توانید مطمئن باشید که طرف روبرویتان با شما رو راست بوده است.

لطفاً دست‌ به‌ سینه نباشید

اگرچه این نکته را بیان کنیم که موقعیتی که شخص در آن قرار دارد نیز باید موردبررسی قرار گیرد تا بعدازآن بتوان بر صلاحیت زبان شخص پی برد، فردی که دست‌به‌سینه می‌نشیند شاید بدین معنا هست که در حالت تدافعی می‌باشد و احساس خطر می‌کند.

اما همان طور که گفتم شرایط طرف روبرو نیز تأثیرگذار است؛ به‌طور مثال گاهی فرد مقابل شما سردش است یا این‌که صندلی آن راحت نمی‌باشد یا درجایی که نشسته است تکیه‌گاه ندارد همه این موارد می‌توانند دلیلی بر دست‌به‌سینه نشستن فرد روبرو باشد پس زود قضاوت نکنیم.

زبان بدن و چهره شناسی یکی از اصول برجسته در ارتباط برقرار کردن است زمانی که شما از حالات بدن طرف روبرویتان متوجه احساس درونی او نشوید، هیچ‌گاه نمی‌توانید نظراورا به خود جلب کنید؛ در کسب وکار هم این امر صدق می‌کند اگر شما حس مشتری‌تان را درک نکنید احتمال زیاد آن‌ها از دست می‌دهید پس نتیجه می‌گیریم که زبان بدن و چهره شناسی در دنیای کسب و کارهم با ارزش است اگر شما می‌خواهید این مهارت را به‌خوبی بیاموزید می‌توانید با وارد شدن به این لینک در کلاس‌های زبان بدن و چهره شناسی مدرسه کسب و کار آیا شرکت کنید.

زبان بدن یکی از روشهای ارتباط غیر کلامی است که به وسیله آن می توان احساسات خود را با دیگران منتقل و احساسات آنها را درک کرد.