دوره حضوری

  • تاریخ شروع : 7 دی 99
  • مدت دوره : 72 ساعت
  • روز های برگزاری :  یکشنبه ها

2,240,000 تومان

ثبت نام کنید

دوره غیر حضوری ( ویدئو )

  • مدت زمان : 25 ساعت
  • نوع محصول : 1 عدد DVD

1,470,000 تومان

الآن خرید کنید

دوره غیر حضوری ( صوت )

  • مدت زمان : 25 ساعت
  • نوع محصول : دانلودی

1,120,000 تومان

الآن خرید کنید