افراد دارای تیپ شخصیتی ESTP افرادی هستند برونگرا که به شدت به دنبال پایان کار و نتیجه هستند؛ این تیپ شخصیتی بسیار خلاق و مبتکر هستند.در زمان استرس با نهایت خونسردی خود عمل می کنند و می توانند خود را مدیریت کنند. تیپ ESTP به آینده و برنامه ریزی در آینده اعتقاد ندارد و در حال زندگی می کند. افرادی منطقی و بسیار پر تلاش هستند که قادر هستند تا به خود انگیزه دهند. افراد دارای تیپ ESTP از نظریه پردازی و تئوری ها دوری می کنند و به راحتی می توانند برای مسائل راه حل پیدا کنند. تیپ ESTP مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و با سیاست رفتار می کنند. افراد دارای تیپ ESTP این توانایی را دارند تا نظرات مختلف را همگرا کنند. در عین حال که رفتاری دوستانه دارند، می توانند رُک و قاطع باشند. در ادامه مقاله ” تیپ شخصیتی ESTP “ از سری مقالات شخصیت شناسی با ما همراه باشید.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی MBTI باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

فراد دارای تیپ شخصیتی ESTP افرادی خونسرد و آرام هستند که کار ها را در آخرین لحظه به اتمام می رسانند و در بحران ها و تحت فشار به راحتی می توانند خود کنترلی داشته باشند و کار ها را به پیش ببرند. می توانند به صورت همزمان چند پروژه را مدیریت کرده و از استرس لذت ببرند. از کار کردن زیر فشار بسیار لذت می برند و روحیه ای رقابت جویانه دارند.

نقاط قوت تیپ شخصیت شناسی ESTP در محیط کار

افراد دارای تیپ ESTP این توانایی را دارند تا افکار را در یک جهت همگرا کنند و قدرت ریسک پذیری آن ها بسیار بالاست. جزئیات را به خوبی و به دقت به یاد می آورند و می توانند خود را با محیط وفق دهند.

نقاط ضعف تیپ شخصیت شناسی ESTP در محیط کار

افراد دارای تیپ ESTP آینده نگری روشنی ندارند و در زمان حال زندگی می کنند. به زمان معین شده برای اتمام پروژه ها مقید نیستند و تمایل دارند تا در نهایت فرصت کار خود را به پیش ببرند.

نحوه برخورد با تیپ ESTP در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیتی ESTP دوستدار محیط های پر چالش هستند تا بتوانند خلاقیت خود را بروز دهند.

محدودیت و اعمال مقررات در محیط کار باعث می شود تا نتوانند به خوبی عمکرد خود را بروز دهند.

به لحاظ اینکه افرادی عملگرا هستند، تمایل دارند تا کارهای عملی انجام دهند.

افراد دارای تیپ ESTP نیاز به رصد کردن دارند و تمایل دارند تا از قدرت مشاهده خود برای جمع آوری اطلاعات استفاده کنند.

تیپ ESTP تمایل دارد تا در محیطی ماجراجویانه کار کند.

مشاغلی که برای تیپ شخصیت شناسی ESTP مناسب است:

بانکدار، آتش نشان، مجری برنامه های زنده، پلیس و …

بنر شخصیت شناسی mbti برای وب سایت مدرسه کسب و کار آیا

بنر شخصیت شناسی mbti