تقویم آموزشی سال 97

نام دورهمدرستاریخ برگزاریمدت زمانهزینه دوره سال ۹۷ثبت نام
مدیریت و مهندسی فروشدکتر یحیی علوی20 آبان32 ساعت1،920،000 توماندر حال برگزاری
قوانین و مقررات حقوقی کسب و کارالهام زارعی29 آبان20 ساعت790،000 تومانخاتمه یافته
زبان بدن و چهره شناسیدکتر یحیی علوی5 دی32 ساعت1،920،000 تومانثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساساتدکتر یحیی علوی30 آذر24 ساعت1،440،000 تومانتکمیل ظرفیت
مهارت فردی 1 (فرار از زندان)دکتر یحیی علوی15 دی32 ساعت1،920،000 تومانثبت نام
مذاکره و فروشندگی حرفه ایدکتر یحیی علوی24 دی32 ساعت1،920،000 تومانتکمیل ظرفیت
تدوین برنامه بازاریابیدکتر یحیی علوی7 بهمن32 ساعت1،920،000 تومانثبت نام
مهارت فردی 2 (نیروی بیکران)دکتر یحیی علوی32 ساعت1،920،000 تومانثبت نام
دیجیتال مارکتینگدکتر یحیی علوی24 ساعت1،440،000 تومانثبت نام
سخنوری و فن بیاندکتر یحیی علوی1 اسفند24 ساعت1،440،000 تومانثبت نام
مذاکره و فروشندگی حرفه ایدکتر یحیی علوی9 اسفند32 ساعت1،920،000 تومانثبت نام
مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)دکتر یحیی علویتماس بگیرید336 ساعت12،000،000 تومانثبت نام
خود فروشی و هوش خیابانیدکتر یحیی علوی24 ساعت1،440،000 تومانثبت نام