افزایش عملکرد منابع انسانی رهبری

با توجه به افزایش آمار ایجاد استارت آپ ها و افزایش گرایش به این سمت، بیشتر مدیران شرکت ها  به دنبال راهی برای افزایش کارکرد پرسنل و نیروی انسانی و در نتیجه پیشرفت کسب و کار خود هستند. از این رو همواره به دنبال کشف یک راهکار کلیدی و یا یک روش میانبر برای افزایش عملکرد های افراد هستند. وقتی کسب و کارهای موفق را بررسی می کنیم متوجه می شویم  نیرویی در این سازمان ها وجود دارد که افراد را هماهنگ و متعهد برای رسیدن به اهداف در کنار هم نگه می دارد. چگونه این افراد در عین تفاوت های رفتاری و فرهنگی با اتحاد در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش میکنند؟ (افزایش عملکرد منابع انسانی رهبری)

برای رسیدن به موفقیت راه های ناهموار پیش روی مدیران شرکت ها وجود دارد آنچه که رهبران سازمانهای بزرگ را از سایر سازمان ها و کسب و کارهای دیگر مجزا می کند توانایی این افراد در ایجاد ارتباط و هماهنگی و انگیزه دادن به سایر افراد و درنهایت همراه کردن افراد با خودشان است. طبق تحقیقات و مطالعاتی که آقای جان مکسول انجام داده است این سازمان ها را فردی با ویژگی ها و شخصیت رهبری اداره می کند و این ویژگی یک مهارتی است که با سرمایه گذاری روی شخصیت فرد ایجاد می شود و یک استعداد ذاتی نیست در واقع مدیران سازمان های موفق، رهبران موفقی هستند که ابتدا از خود شروع کرده اند و هر چه قابلیت رهبری یک فرد بالاتر باشد کارآیی بالاتر است. قابلیت رهبری شما–خوب یا بد- میزان کارایی شما و تاثیر بالقوه ی سازمان شما را تعیین می کند. در واقع رهبری ماهیتی فرآیندی دارد و هر کاری که ماهیت فرآیندی دارد نیاز به کسب مهارت دارد بنابراین رهبری مهارتی است که نیاز به یادگیری دارد. حال رهبری یا لیدرشیپ چیست؟ وظایف رهبران چیست و چه ویژگی هایی دارند؟

تعریف رهبری یا لیدرشیپ

برای رهبری تعاریف متعددی وجود دارد که به نگرش و جهت گیری نویسندگان حوزه ی رهبری برمی گردد. که در هر زمینه ی خاص متفاوت می باشد. در ادامه برخی از تعاریف رهبری که در علم مدیریت کاربرد دارد بیان می شود:

  • یکی از اساسی ترین وظایف مدیریت و هدایت نیروی انسانی به منظور ایجاد انگیزه و رغبت جهت ست یافتن به اهداف سازمان می باشد.
  • هنر تاثیر گذاری و نفوذ در تصمیمات سازمان را رهبری گویند. رهبری به معنی تاثیرگذاری بر تصمیمات سازمان است و در آن سلسه مراتب تاثیری ندارد به این معنی که اگر یک فرد بر تصمیمات یک سازمان یا مدیرش تاثیر گذار است حتی اگر آن فرد مدیر سازمان هم نباشد آن فرد در آن موضوع رهبر است و مدیر پیرو او.

به صورت کلی می توان گفت «رهبری» مهارتی برای هدایت اعضای جامعه و اقدام برنامه ریزی در جهتی خاص است.

تفاوت های یک رهبر و یک دنباله رو یا پیرو

یک رهبر ویژگی هایی دارد که او را از سایر افراد متمایز می کند این افراد منظم هستند و اولین کسی را که هدایت میکنند خودشان است و در زندگی برنامه ریزی دارند و اولویت های زندگیشان را مشخص می کنند این افراد همه چیز را از خودشان شروع میکنند و روی خودشان سرمایه گذاری می کنند این افراد صاحب بینش هستند و مورد اعتماد اند. در ادامه برخی از تفاوت های یک شخصیت رهبرگونه و یک شخصیت پیرو بیان شده است.(افزایش عملکرد منابع انسانی رهبری)

رهبر

پیرو

-رهبری می کنند و اقدام میکنند.

– آغاز کننده هستند.

– برای وقتشتان برنامه ریزی دارند. و اوضاع را پیش بینی می کنند.

– در رابطه با اوقاتی که با افراد می گذرانند سرمایه گذاری می کنند.

– کارهایشان را اولویت بندی میکنند.

-گوش میکنند و منتظر می مانند.

– واکنش گر هستند

-وقت میگذرانند و با مشکلات زندگی میکنند.

– بدون هدف با دیگران وقت می گذرانند.

– لیست کارها را فقط می نویسند

وظایف رهبر یا لیدرشیپ (Leadership)

همان طور که مشخص شد رهبر باید قدرت نفوذ و تاثیرگذاری داشته باشد حال چگونه از این مورد استفاده کنند و یه عبارتی وظایف رهبر ها یا لیدر ها چیست؟

به طور کلی براساس تعریف های جان مکسول از رهبری، جامعه شناسان دو گونه رهبری را از هم متمایز کرده اند: رهبری روحیه بخش و رهبری سازمان دهنده.(افزایش عملکرد منابع انسانی رهبری)

رهبری سازمان دهنده افرادی هستند که به گروه جهت می دهد آنها را سازمان دهی میکند اهداف و راه های رسیدن به آنها را تعیین میکند و مسئولیت آن را برعهده میگیرد. رهبری روحیه بخش کسی است که روحیه پیروان را بالا نگه می دارد و باعث ایجاد هماهنگی و حسن نیت در گروه می شود. به طور کلی یک رهبر سه وظیفه ی «هدایت»، «انگیزه» و «ارتباطات» را به عهده دارند. به این معنی که

  • اهداف حرکت جامعه یا سازمان را روشن می کند
  • در مورد شیوه برخورد با دیگران و مسائل تصمیم گیری میکند.
  • وضع موجود را براساس ارزش های خود یا سازمان یا جامعه تحلیل می کند و درنهایت تصویری روشن از آینده را ترسیم میکند و پیروان خود را متقاعد میکند.
  • الهام بخش افراد جهت رسیدن به اهدف می باشند.
  • پس از رسیدن به اهداف نیز برای حفظ نظام جدید و اهداف بدست آمده تلاش میکنند.

نتیجه گیری

با توجه به موارد بیان شده در مقاله آنچه در یک سازمان ضروری است و باعث پیشرفت سازمان ها و ایجاد هماهنگی و انگیزه در نیروهای کاری می شود و به عبارتی کارایی یک سازمان و منابع انسانی را بالا می برد؛ حضور یک مدیر با مهارت رهبری است. از آنجایی که رهبری یا لیدرشیپ یک مهارت است و چیزی نیست که به صورت ذاتی در یک فرد وجود داشته باشد .یادگیری این مهارت و افزایش قدرت رهبری در مدیران سازمان ها و به طور کلی در هر فردی ابتدا باعث پیشرفت فرد در زندگی و سپس بهبود و بالا رفتن عملکرد سازمان می شود. یک رهبر با تعیین اهداف و ارائه ی راهکار برای رسیدن به آنها و سپس ایجاد رغبت و انگیزه در افراد، امور را سازمان دهی میکند و در نهایت از افراد بهترین عملکرد را دریافت میکند. (افزایش عملکرد منابع انسانی رهبری)